Levenscyclus van infrastructuur

De infrastructuur van nutsbedrijven zoals het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk, waterleidingen en riolering, zijn continu in beweging. Gedurende de hele levenscyclus van netwerken loopt de aard van de gevraagde fieldservice-werkzaamheden in de buitenruimte sterk uiteen. In de praktijk voeren infrabedrijven daardoor veel verschillende opdrachten tegelijkertijd uit. 

Grote diversiteit aan werkopdrachten

Bij fieldservice-opdrachten voor nutsbedrijven kun je denken aan aanleg, onderhoud, verandering of uitfasering van infrastructuur, of om het verhelpen van storingen. Iedere opdrachtsoort heeft weer zijn eigen verdeling van werkzaamheden op kantoor en in het veld. Klussen kunnen kortlopend en langlopend zijn, eenvoudig en complex, gepland en ongepland en met een lage en hoge marge.  

Specifieke taken voor grondroerders 

Bodemwerkzaamheden maken vaak onderdeel uitmaken van de uitvoering. Dit brengt weer specifieke taken voor grondroerders met zich mee, zoals het doen van klic-meldingen, vergunningaanvragen en afstemming met derde partijen. 

Efficiënt én first time right

Voor infrabedrijven is het van groot belang om werkopdrachten zo efficiënt mogelijk en first time right uit te voeren. Die grote diversiteit van werkopdrachten maakt de voorbereiding, organisatie en uitvoering tot een complexe taak. Een taak die zich vanwege die verscheidenheid – niet zomaar laat automatiseren met de aanwezige softwaresystemen van deze bedrijven. 

Opdrachten flexibel combineren 

Zeker bij kortlopende werkzaamheden met een kleine marge is een slimme planning onontbeerlijk. Door bijvoorbeeld opdrachten flexibel te combineren, kun je de productiviteit van engineers verhogen en zo je marge verbeteren. Dit vraagt om oplossingen die je helpen om werkzaamheden flexibel te combineren en om samen te werken met andere partijen en onderaannemers.  

Gegevens op het juiste moment beschikbaar

Voor iedere opdracht zijn weer andere, specifieke gegevens nodig. Deze gegevens zijn vaak afkomstig uit verschillende systemen, zoals een eigen ERP-systeem en assetsystemen van de infraeigenaar. Het is belangrijk om aan de buitendienstmedewerker op het juiste moment de benodigde gegevens beschikbaar te stellen, zodat deze de opdracht first time right kan uitvoeren.  

Buitendienst electriciteitscentrale
Aanleg field service

Informatie delen in de keten 

Tijdens alle fasen van de werkopdrachten wil de opdrachtgever op de hoogte blijven van de voortgang. Als je met eindklanten te maken hebt, is het ook belangrijk om deze te kunnen informeren over de planning en eventuele wijzigingen hierin.  

Onderaanneming en regie 

Bij fieldservice-opdrachten voor nutsbedrijven komt onderaanneming veel voor. Hierbij is het van belang dat alle partijen blijven aangehaakt. De onderaannemer moet in staat gesteld worden om het werk in één keer goed te kunnen uitvoeren. De hoofdaannemer moet grip kunnen houden op de voortgang en kwaliteit van de onderaannemer. 

Laat iedereen zijn werk zo goed mogelijk doen 

Met onze flexibele fieldservice-software helpen we infrabedrijven die werken voor in de nuts- en energiesector, ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan doen. We koppelen hierbij met bestaande systemen en combineren onze software met de branchegerichte kennis en expertise van onze medewerkers. 

Benieuwd? Ontdek onze fieldservice-software!

Met onze software beschikt iedereen tijdens de werkopdracht over de juiste informatie op het juiste moment. Binnen én buiten – en ook bij je onderaannemer. Stapsgewijs worden medewerkers door de opdracht heen geleid. Wijzigen je opdrachten? Dan pas je processen en koppelingen eenvoudig aan.

Demo aanvragen

Benieuwd hoe onze software voor jouw bedrijf kan werken? Vraag een demo aan, online of bij jou op locatie.

Dashboard field service

Vraag dan ons uitgebreide informatiepakket aan. Het staat voor je klaar!