Wensen van opdrachtgevers 

Binnen de telecom, nutssector en engineering zijn de wensen van opdrachtgevers continu in beweging. Dit komt bijvoorbeeld door nieuwe technologische mogelijkheden die zich in snel tempo aandienen. Daardoor is de Total Cost of Ownership ook steeds in beweging. Andere factoren die de wensen van opdrachtgevers beïnvloeden, zijn het veranderende overheidsbeleid, de marktwerking, verduurzaming en energietransitie. Ook stellen opdrachtgevers steeds strakkere eisen op gebied van SLA’s en First Time Right. 

Samenwerking in de keten 

De manier van samenwerken tussen ketenpartners verandert. Opdrachtgevers leggen steeds nadrukkelijker de regiefunctie voor de uitvoering van werkpakketten neer bij de aannemers. Het aannemen van deze verantwoordelijkheid doet een extra groot beroep op de wendbaarheid van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen inspelen op veranderingen, orders delegeren, voortgang monitoren, bijsturen en samenwerkingsprocessen verbeteren. 

Werkpakketten 

De werkpakketten in de sectoren zijn ook veranderlijk. De samenstelling van werkpakketten veranderen en er komen steeds nieuwe bij. Dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de uitvoerende organisatie. Processtappen komen en gaan, de eisen aan het technisch personeel veranderen, er zijn integraties nodig met steeds andere systemen en ga maar door. 

Personeelstekort 

Vergeet ook niet de krapte in de arbeidsmarkt. Daardoor is er steeds meer aandacht voor operational excellence; met hetzelfde personeel meer kunnen doen in minder tijd. Doelen kunnen zijn om meer stappen te automatiseren, de engineer zoveel mogelijk aan het werk te houden en de benodigde administratie minimaal te houden. Een andere trend is om het werk geschikt te maken voor een bredere groep werknemers. Door werk gestructureerd aan te bieden, kunnen ook mensen met minder specifieke kwalificaties snel ingewerkt zijn en het werk goed uitvoeren, is de gedachte. 

IT-landschap

IT-landschap 

Tot slot staat ook het IT-landschap niet stil. Aan de ene kant zie je een grote toestroom van innovatieve toepassingen en webservices, om delen van het proces slim te automatiseren. Maar je wil ook voorkomen dat er een lappendeken van automatisering ontstaat, met een wirwar aan koppelingen en ontbrekend overzicht.  

Blijf de aansluiting houden 

Binnen al die veranderingen is het belangrijk dat je jezelf blijft uitvinden om in de nieuwe situatie de aansluiting te houden met je klant, je personeel, je partners, de techniek en ga maar door. Kortom, als organisatie moet je kunnen meebewegen met de markt. Dit kan met de software en aanpak van Field Service Plus. 

proces

Over ons

Al sinds 2004 helpen we bedrijven met een technische buitendienst bij het zo efficiënt en goed mogelijk uitvoeren van steeds wisselende werkpakketten in het veld. Met onze oplossingen kunnen aannemers en ingenieursbureaus het maximale uit hun mensen halen. Zo verhogen zij hun operational excellence, zettten ze hun klant op 1 en verbeteren en innoveren ze continu hun dienstverlening.

Over ons

Vraag dan ons uitgebreide informatiepakket aan. Het staat voor je klaar!