Procesbesturing is het systematisch beheren van een werkproces. Het doel is om ervoor te zorgen dat het proces efficiënt en effectief verloopt. Bij fieldserviceprocessen gaat het om het zorgen dat alle benodigde activiteiten in de juiste volgorde en op de juiste tijd worden uitgevoerd. Hierbij moet je rekening houden met de afhankelijkheden van andere activiteiten, van andere afdelingen binnen het bedrijf – zowel op kantoor als in het veld – én rekening houden met de bijdrage van andere meewerkende partijen. 

Goede procesbesturing is belangrijk voor fieldservicebedrijven om verschillende redenen: 

  • Procesbesturing helpt om fieldserviceprocessen efficiënter te laten verlopen. Dit leidt tot lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere klanttevredenheid. 
  • Met procesbesturing kun je de effectiviteit van fieldserviceprocessen verbeteren. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van het werk, minder fouten en een betere benutting van resources. 
  • Ook zorgt procesbesturing ervoor dat fieldserviceprocessen flexibeler worden. Dit is belangrijk omdat onverwachte tegenslagen regelmatig voorkomen bij fieldservice. 

De praktijk van fieldservice verloopt vaak anders dan hoe het op papier is bedacht. Je hebt vaak te maken met onverwachte tegenslagen. Denk aan een storing in het netwerk, een defecte machine of een ongeluk op de weg. Je kunt dit soort scenario’s vooraf niet allemaal incalculeren. Goede procesbesturing helpt om deze tegenslagen op te vangen. 

Door procesbesturing op orde te hebben, kan jouw fieldservicebedrijf sneller en adequaat reageren op onverwachte tegenslagen. Dit leidt vaak tot een snellere oplossing van het probleem, minder schade en een hogere klanttevredenheid.

De Field Service Plus-software biedt een complete oplossing voor procesbesturing in de fieldservice. De software biedt onder andere de volgende mogelijkheden: 

  • Werkorders automatiseren. Field Service Plus software kan het hele proces van werkorderbeheer automatiseren, van het aanmaken van de werkorder tot de afsluiting. De medewerker wordt stap voor stap door het proces geleid. 
  • Direct inspelen op uitzonderingen en wijzigingen. Bij onverwachte situaties kun je in Field Service Plus de voortgang van de opdracht direct (on the fly) aanpassen, bijvoorbeeld door een specifieke activiteit of werkorder toe te voegen, of een stap terug te doen in het proces. Zo kan het team snel reageren en doorgaan met de werkorder, zonder grote vertragingen of complicaties.
  • Informatie delen. Field Service Plus zorgt ervoor dat iedereen in het proces over de juiste en volledige informatie beschikt op het juiste moment. 
  • Planning en routing. Field Service Plus kan helpen om monteurs efficiënt in te plannen en routeplanning uit te voeren. 
  • Communicatie. Field Service Plus software biedt een platform voor communicatie tussen monteurs, klanten en andere betrokkenen. 
  • Monitoring. Field Service Plus software biedt uitgebreide monitoringmogelijkheden waarmee je de voortgang van werkorders kunt volgen en problemen kunt identificeren. 

Wat maakt Field Service Plus anders dan de meeste ERP-systemen? ERP-systemen werken meestal met sterk voorgedefinieerde paden. Dit maakt ERP-systemen star en beperkend, waardoor je bij uitzonderingssituaties hierin al snel vastloopt. Onze software biedt juist de vrijheid en flexibiliteit om het proces naar de situatie aan te passen. Je werkt met een dynamische workflow, waarin gebruikers gemakkelijk aanpassingen kunnen maken. Zo kan het proces door, zonder allerlei omwegen te hoeven maken. 

Procesbesturing is dus een belangrijk onderdeel van fieldservicemanagement. Goede procesbesturing zorgt voor een hogere efficiency, effectiviteit en flexibiliteit. De software van Field Service Plus software een flexibele oplossing voor procesbesturing in de fieldservice, die juist het omgaan met uitzonderingen sterk vereenvoudigt. 

Wil je meer weten over hoe Field Service Plus software kan helpen om jouw fieldserviceprocessen te verbeteren? Vraag een vrijblijvende demo aan. 

proces

Over ons

Al sinds 2004 helpen we bedrijven met een technische buitendienst bij het zo efficiënt en goed mogelijk uitvoeren van steeds wisselende werkpakketten in het veld. Met onze oplossingen kunnen aannemers en ingenieursbureaus het maximale uit hun mensen halen. Zo verhogen zij hun operational excellence, zettten ze hun klant op 1 en verbeteren en innoveren ze continu hun dienstverlening.

Over ons

Vraag dan ons uitgebreide informatiepakket aan. Het staat voor je klaar!